0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Michal Jezek
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Svec
۱
۳
Tomas Fisar
Finished
۰۰:۰۰
Radim Pavelka
۱
۳
Rostislav Bartl
Finished
۰۱:۳۰
Petr Picek
۱
۳
Ludek Madle
Finished
۰۳:۳۰
Milan Flesar
۳
۰
Marek Cejka
Finished
۰۰:۰۰
Radek Benes
۳
۱
Michal Moravec
Finished
۰۰:۰۰
Marek Cejka
۱
۳
Zdenek Trtik
Finished
۰۰:۲۸
Jiri Rezab
۳
۱
Michal Moravec
Finished
۰۰:۲۸
Michal Jezek
۳
۱
Martin Guk
Finished
۰۰:۳۰
Tibor Kolenic
۰
۳
Jiri Svec
Finished
۰۰:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Michal Zahradka
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Fisar
۳
۰
Mihail Trinta
Finished
۰۱:۰۰
Milan Flesar
۳
۲
Petr Svec
Finished
۰۱:۰۰
Miroslav Barta
۱
۳
Miroslav Klimenta
Finished
۰۱:۳۰
Marek Sedlak
۰
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۲:۰۰
Lubor Sulava
۱
۳
Ludek Madle
Finished
۰۲:۰۰
Miroslav Klimenta
۰
۳
Petr Picek
Finished
۰۲:۳۰
Rostislav Bartl
۱
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۲:۳۰
Miroslav Barta
۱
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۳:۰۰
Radim Pavelka
۱
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۳:۰۰
Martin Sobisek
۳
۰
Patrik Pycha
Finished
۰۳:۳۰
Rostislav Bartl
۰
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۴:۰۰
Matous Klimenta
-
-
Lubor Sulava
Finished
۰۴:۰۰
Ludek Madle
۳
۰
Miroslav Barta
Finished
۰۴:۳۰
Patrik Pycha
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۴:۳۰
Lubor Sulava
۳
۲
Petr Picek
Finished
۰۵:۰۰
Marek Sedlak
۱
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۵:۰۰
Ludek Madle
۳
۱
Miroslav Klimenta
Finished
۰۵:۳۰
Patrik Pycha
۱
۳
Rostislav Bartl
Finished
۰۵:۳۰
Martin Sobisek
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۰۶:۰۰
Petr Picek
۳
۱
Miroslav Barta
Finished
۰۶:۰۰
Lubor Sulava
۳
۱
Miroslav Klimenta
Finished
۰۶:۳۰
Marek Sedlak
۲
۳
Rostislav Bartl
Finished
۰۶:۳۰
Martin Sobisek
۲
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۷:۰۰
Ludek Madle
۳
۲
Petr Picek
Finished
۰۷:۰۰
Frantisek Briza
۲
۳
Lukas Rygl
Finished
۰۹:۳۰
Josef Koutnik
۳
۰
Petr Kmoch Jr.
Finished
۰۹:۳۰
Milan Smesny
۰
۳
Michal Syroha
Finished
۰۹:۳۰
David Stusek
۳
۲
Jan Krupnik
Finished
۰۹:۳۰
Kamil Kleprlik
۳
۰
Oldrich Vrtal
Finished
۱۰:۰۰
Kamil Gavelcik
۳
۱
Jiri Strouhal
Finished
۱۰:۰۰
Ondrej Pros
۳
۲
Richard Vavricka
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Cermak
۲
۲
Daniel Pazout
inprogress
۱۰:۰۰
Michal Syroha
-
-
Kamil Gavelcik
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Lukas Rygl
-
-
Vladimir Cermak
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Jan Krupnik
-
-
Kamil Kleprlik
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Jiri Strouhal
-
-
Milan Smesny
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
Daniel Pazout
-
-
Frantisek Briza
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
  Russia Liga Pro
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Andrey Pravdnov
Finished
۰۰:۱۵
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Valery Kutin
Finished
۰۱:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Pavel Fursov
Finished
۰۰:۱۵
Gennady Karpovkin
۱
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۰۹:۳۰
Oleg Zyuganov
۳
۲
Suntsov Artem
Finished
۰۰:۳۰
Dmitry Bakalin
۰
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۱:۳۰
Pavel Fursov
۲
۱
Valery Kutin
Finished
۰۲:۴۵
Valery Kutin
۰
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۳:۴۵
Dmitry Bakalin
۱
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۰۰
Vladislav Shelipov
۳
۱
Sergey Telegin
Finished
۰۰:۴۵
Valery Kutin
۳
۰
Anton Andreevich Gurov
Finished
۰۰:۴۵
Ivanov Alexander
۰
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۱:۰۰
Andrey Pravdnov
۱
۳
Dmitry Bogatov
Finished
۰۱:۱۵
Pavel Fursov
۱
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۱:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Vladislav Shelipov
Finished
۰۱:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۲
Suntsov Artem
Finished
۰۲:۰۰
Dmitry Bogatov
۳
۲
Sergey Telegin
Finished
۰۲:۱۵
Vladimir Eremin
۱
۳
Anton Gurov
Finished
۰۲:۱۵
Ivanov Alexander
۲
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۲:۳۰
Andrey Pravdnov
۰
۲
Vladislav Shelipov
Finished
۰۲:۴۵
Suntsov Artem
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۰۳:۰۰
Sergey Telegin
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۱۵
Anton Gurov
۰
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Zyuganov
۲
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۳:۳۰
Vladislav Shelipov
۱
۳
Dmitry Bogatov
Finished
۰۳:۴۵
Suntsov Artem
۳
۱
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۰۰
Sergey Telegin
۳
۱
Andrey Pravdnov
Finished
۰۴:۱۵
Anton Gurov
۰
۳
Pavel Fursov
Finished
۰۴:۱۵
Dmitry Tikhnenko
۰
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Eremin
۳
۰
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۴۵
Dmitry Bogatov
۳
۲
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۴۵
Yuri Dvornichenko
۱
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۰۸:۰۰
Mikhail Chernyavskiy
۳
۲
Andrei Khanevskii
Finished
۰۸:۱۵
Andrei Molodykh
۳
۰
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۱۵
Andrey Doncenko
۳
۰
Gennady Karpovkin
Finished
۰۸:۳۰
Polyakov Petr
۲
۳
Andrey Shmakov
Finished
۰۸:۳۰
Nikita Sadovskiy
۱
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۸:۴۵
Aleksei Bobriakov
۰
۳
Roman Saldakeev
Finished
۰۸:۴۵
Roman Zelenskii
۲
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۹:۰۰
Damir Bedretdinov
۳
۰
Andrey Doncenko
Finished
۰۹:۰۰
Andrei Khanevskii
۲
۳
Aleksei Bobriakov
Finished
۰۹:۱۵
Alexander Klavdenkov
۰
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۹:۱۵
Andrey Shmakov
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۰۹:۳۰
Viktor Rakhmanovskii
۲
۳
Andrei Molodykh
Finished
۰۹:۴۵
Roman Saldakeev
۳
۲
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۰۹:۴۵
Sergey Myagkov
۲
۰
Polyakov Petr
inprogress
۱۰:۰۰
Yuri Dvornichenko
۰
۳
Andrey Doncenko
Finished
۱۰:۰۰
Andrei Molodykh
۱
۰
Nikita Sadovskiy
inprogress
۱۰:۱۵
Mikhail Chernyavskiy
۲
۰
Aleksei Bobriakov
inprogress
۱۰:۱۵
Damir Bedretdinov
-
-
Gennady Karpovkin
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Alexander Klavdenkov
-
-
Viktor Rakhmanovskii
بازی شروع نشده است
۱۰:۴۵
  Europe TT Elite Series
Przemyslaw Korzec
۲
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۱:۳۵
Przemyslaw Korzec
۲
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۰۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۲۰
Damian Wojdyla
۱
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۹:۱۰
Wojciech Gluszek
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۱۰
Pawel Grela
۳
۰
Linek Adam
Finished
۰۱:۴۰
Miastowski Maksymilian
۲
۱
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۲:۵۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۷:۲۰
Linek Adam
۱
۳
Radoslaw Malinowski
Finished
۰۹:۲۰
Radoslaw Malinowski
۳
۰
Pawel Grela
Finished
۰۰:۱۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۰:۳۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۰:۴۰
Piotr Strus
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۵۰
Mikolaj Szalinski
۳
۰
Linek Adam
Finished
۰۱:۰۰
Radoslaw Malinowski
۱
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۱:۲۰
Piotr Strus
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۵۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۲:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Przemyslaw Korzec
Finished
۰۲:۱۰
Dawid Poloszczanski
۲
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۲:۳۰
Piotr Strus
۰
۳
Przemyslaw Korzec
Finished
۰۳:۰۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۳:۱۰
Pawel Piotrowski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۳۰
Wojciech Gluszek
۱
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۳:۴۰
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۵۰
Szymon Radlo
۲
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۴:۲۰
Pawel Piotrowski
۱
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۴:۴۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۵:۰۰
Miastowski Maksymilian
۱
۳
Pawel Piotrowski
Finished
۰۵:۲۰
Szymon Radlo
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۵:۴۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Pawel Piotrowski
Finished
۰۶:۱۰
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۳۰
Damian Wojdyla
۳
۲
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۶:۵۰
Pawel Piotrowski
۳
۱
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۷:۴۰
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۰۸:۰۰
Linek Adam
۰
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۸:۲۰
Radoslaw Malinowski
۳
۰
Pawel Grela
Finished
۰۸:۴۰
Lukasz Jarocki
۲
۳
Pawel Piotrowski
Finished
۰۸:۵۰
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۹:۰۰
Daniel Bak
۳
۱
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۹:۳۰
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۹:۴۰
Lukasz Jarocki
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۹:۵۰
Mateusz Rutkowski
۲
۱
Pawel Grela
inprogress
۱۰:۱۰
Miastowski Maksymilian
۲
۰
Pawel Piotrowski
inprogress
۱۰:۲۰
Radoslaw Malinowski
-
-
Dawid Poloszczanski
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Daniel Bak
-
-
Arkadiusz Zuk
بازی شروع نشده است
۱۰:۴۰
Linek Adam
-
-
Mateusz Rutkowski
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۰
Damian Wojdyla
-
-
Pawel Piotrowski
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
Krzysztof Kotyl
-
-
Pawel Grela
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۰
  Ukraine WIN CUP
Volodymyr Samoiylov
۱
۳
Igor Sukovaty
Finished
۰۰:۰۰
Eduard Rubtsov
۲
۳
Igor Sukovaty
Finished
۰۰:۳۰
Artem Maksimenko
۳
۰
Kovalchuk Nazarii
Finished
۰۰:۴۵
Eduard Rubtsov
۲
۳
Volodymyr Samoiylov
Finished
۰۱:۰۰
Anatoly Levshin
۳
۰
Valeriy Tatarinov
Finished
۰۱:۳۰
Valeriy Tatarinov
۲
۳
Lubomir Sheshurak
Finished
۰۲:۰۰
Artem Maksimenko
۱
۳
Nikolay Galynsky
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Levshin
۰
۳
Lubomir Sheshurak
Finished
۰۲:۳۰
Nikolay Galynsky
۲
۱
Kovalchuk Nazarii
Finished
۰۲:۴۵
Ruslan Lazebny
۰
۰
Valeriy Tatarinov
Finished
۰۳:۰۰
Anatoly Levshin
۳
۲
Ruslan Lazebny
Finished
۰۳:۳۰
Lubomir Sheshurak
۲
۳
Valeriy Tatarinov
Finished
۰۴:۰۰
Valeriy Tatarinov
۳
۰
Anatoly Levshin
Finished
۰۴:۳۰
Lubomir Sheshurak
۳
۲
Ruslan Lazebny
Finished
۰۵:۰۰
Valeriy Tatarinov
۲
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۰۵:۳۰
Lubomir Sheshurak
۳
۰
Anatoly Levshin
Finished
۰۶:۰۰
Ruslan Lazebny
۲
۳
Anatoly Levshin
Finished
۰۶:۳۰
Ruslan Lazebny
۳
۲
Lubomir Sheshurak
Finished
۰۷:۰۰
Dmytro Shukin
۳
۰
Maksym Deynega
Finished
۰۷:۳۰
Andrey Shamray
۳
۰
Gennadiy Yurchenko
Finished
۰۸:۴۵
Oleksandr Liushnia
۱
۳
Maksym Deynega
Finished
۰۹:۰۰
Bogdan Doroshenko
۲
۳
Andrew Grabski
Finished
۰۹:۱۵
Dmytro Shukin
۳
۲
Oleksandr Liushnia
Finished
۰۹:۳۰
Andrey Shamray
۳
۱
Andrew Grabski
Finished
۰۹:۴۵
Bogdan Doroshenko
۲
۱
Gennadiy Yurchenko
inprogress
۱۰:۱۵
Maksym Deynega
۰
۰
Dmytro Shukin
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Andrey Shamray
-
-
Bogdan Doroshenko
بازی شروع نشده است
۱۰:۴۵
Andrew Grabski
-
-
Gennadiy Yurchenko
بازی شروع نشده است
۱۱:۱۵
  Armenia Armenia ITT CUP Women
Asya Poghosyan
۲
۳
Emilya Papikyan
Finished
۰۰:۱۰
Rima Khlghatyan
۰
۳
Raisa Parsadanyan
Finished
۰۸:۵۰
Maria Khachatryan
۰
۳
Rubina Vardanyan
Finished
۰۹:۱۰
Mariam Hambardzumyan
۱
۳
Hasmik Khachatryan
Finished
۰۹:۳۰
  World TT-CUP
Martin Boltik
۲
۳
Filip Musil
Finished
۰۰:۲۰
Petr Vanek
۳
۲
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۲۵
Martin Boltik
۳
۱
Filip Musil
Finished
۰۰:۵۰
Marek Kulisek
۳
۱
Pasek Dominik
Finished
۰۰:۵۵
Vojteh Shanc
۳
۰
Lukas Vich
Finished
۰۱:۲۰
Marek Kulisek
۰
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۱:۲۵
Petr Vanek
۳
۱
Jan Hendrych
Finished
۰۱:۵۵
Bartek Wisniewski
۲
۳
Valois Kayque
Finished
۰۶:۳۰
Maksymilian Milos
۳
۰
Adrian Piegza
Finished
۰۷:۰۰
Bartek Wisniewski
۰
۳
Adrian Piegza
Finished
۰۷:۳۰
Waldemar Glanowski
۱
۳
Maciej Lamer
Finished
۰۷:۵۰
Valois Kayque
۲
۳
Maksymilian Milos
Finished
۰۸:۰۰
Szostak Michal
۳
۲
Tomasz Witkowski
Finished
۰۸:۳۰
Fabian Sikora
۱
۳
Gracjan Rokita
Finished
۰۹:۰۰
Karol Prokop
۱
۳
Jedynak Damian
Finished
۰۹:۳۰
Ruzicka Josef
۰
۳
Horst Bauer
Finished
۰۹:۵۰
Szostak Michal
۱
۳
Gracjan Rokita
Finished
۱۰:۰۰
Repin Aleksei
-
-
Daljus Kregzde
Cancelled
۱۰:۱۵
Petr Semrad
۲
۰
Frantisek Korenek
inprogress
۱۰:۲۰
Zdenek Zahradka
۰
۰
Richard Marsik
inprogress
۱۰:۲۵
Jedynak Damian
-
-
Tomasz Witkowski
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Ruzicka Josef
-
-
Frantisek Korenek
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۰
Sebl Jachym
-
-
Bohuslav Budik
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۵
Horst Bauer
-
-
Petr Semrad
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۰
Zdenek Zahradka
-
-
Bohuslav Budik
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Ashot Shapaghatyan
۳
۱
Alexander Sahakyan
Finished
۰۰:۳۰
Ishkhan Avetisyan
۰
۳
Samvel Parsadanyan
Finished
۰۱:۵۰
Alexander Sahakyan
۱
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۳:۱۰
  Czech Republic TT Star Series
Radim Bako
۳
۲
Tapia Rodrigo
Finished
۰۹:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید